Jak utworzyć listę dystrybucyjną? (wielu osób na jeden adres pocztowy)

Aby sterować listą dystrybucyjną, po zalogowaniu na WEB admin panel serwera pocztowego  (więcej informacji tutaj), musisz wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz "Zarządzanie kontami".
  2. Następnie wyświetli się lista kont.
  3. Wybierz "Listę dystrybucyjną" w menu z lewej strony.
  4. Po czym, wyświetli się lista dystrybucyjną, po prawej stronie odnajdziesz menu sterowania, naciśnięć na strzałkę w dół, zobaczysz kontekstowe menu z możliwością wyboru wiele opcji. 
    • Tutaj będziesz mógł sterować listą dystrybucyjną.
  • lista dystrybucyjna, mail, web, poczta
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Jak dodawać / zarządzać użytkownikami z WEB panelu administratora? (zablokowanie / odblokowanie, zmiana hasła konta)

Aby zarządzać użytkownikami należy po zalogowaniu się na WEB admin panel serwera pocztowego...

Jak się zalogować do WEB panelu Administratora?

Aby móc korzystać z pocztowego panelu administratora musisz wykonać następujące kroki: Otwórz...

Jakie możliwości w panelu klienta?

Panel serwera pozwala monitorować stan i zasadzać systemem. Żebyś się dostać do opisanych...

Jak sprawdzić rozmiar skrzynki pocztową?

Aby zarządzać rozmiarem skrzynki pocztowej, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel (więcej...

Jak utworzyć alias? (wielu adresów pocztowych na jedną osobę)

Alias do adresu email jest wygodnym sposobem na podanie alternatywnego, skróconego adresu email...

Powered by WHMCompleteSolution